Školovanje

Aktivan član Udruženja kabinsko-letačkog osoblja ima dozvolu izdatu od Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije. To znači da su programi obuke bazirani na preporukama ICAO i odobreni od strane Ministarstva saobraćaja. Važnost dozvole je dve godine. Za produženje dozvole potrebno je zdravstveno uverenje, uspešno položen test iz emergency procedura, kao i potvrda o naletu, minimum 100 sati.

Sve srpske avio kompanije imaju svoje trening centre od kojih je, razumljivo, najveći Školski centar Jat Airways-a u kome se obuči više od % članova kabinske posade. Program obuke člana kabinske posade obuhvata: bazni kurs, kurs za određen tip aviona (ATR-72, B-737 i dr) , kurs za zvanje persera, kao i kurseve provere i osveženja znanja.

Detaljnije


 Almanah generacija stjuardesa i stjuarda JAT-a

Edicija je autentična i jedinstvena zbirka s 1830 fotografija stjuardesa i stjuarda srpske nacionalne aviokompanije, počevši sa 1954. godine, kao godinom začetka profesije stjuardesa i stjuarda.

Detaljnije

 Sadržaj 74. broja Informatora Udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije:

Reč predsednice / 50-ti rođendan Udruženja pilota / Vesti iz avio sveta / Neprimereno ponašanje putnika / Vazduhoplovci u poseti Patrijaršiji / Letovi uz pomoć zvezda, Miobor Stošić / Incidenti

Pročitaj

 Sadržaj 73. broja Informatora Udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije:

UKLOS - Domaćin Slave vazduhoplovaca / Vesti iz aviosveta / Incidenti / Intervju sa Dianom Drobnjaković, stjuardesom Aviogenex-a / Nekad i sad, Miobor Stošić / Pismo iz Australije, Aleksandra Valda

Pročitaj

 Sadržaj 72. broja Informatora Udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije:

Vesti iz avio sveta / Problematika pregleda posada na našem matičnom aerodromu / Jedinstveni sindikat stw/stdvazduhoplova / Pismo iz penzije, Luminica Avramesku / Priručnik za prvu pomoć / Incidenti  /   Reagovanje    na    tekst   Davida
                                              Albaharija     „  Stari     pisac       i
                                              stjuardese”                                          

Pročitaj